Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n antaman asetuksen tavoitteena on varmistaa tuotteiden käyttäjien turvallisuus ja ympäristönsuojelun toteutuminen. REACH on kirjainlyhenne englanninkielisistä sanoista, jotka tarkoittavat kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. Asetus koskee mallistojemme kankaita ja tekonahkoja.

 

Euroopan kemikaalivirasto ECHA:

”REACH-asetus on Euroopan unionin säädös. Sen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä."

"REACH-asetusta sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin, ei siis pelkästään niihin, joita käytetään teollisissa prosesseissa, vaan myös niihin, joita käytämme päivittäisessä elämässämme, kuten puhdistusaineisiin ja maaleihin, ja joita on vaatteiden, huonekalujen ja sähkölaitteiden kaltaisissa tuotteissa. Asetus vaikuttaa siis useimpiin EU:ssa toimiviin yrityksiin."

"Jotta yritykset toimisivat asetuksen mukaisesti, niiden on tunnistettava niihin aineisiin liittyvät riskit, joita ne valmistavat ja markkinoivat EU:ssa, ja hallittava näitä riskejä. Jos riskejä ei voida hallita, viranomaiset voivat rajoittaa aineiden käyttöä eri tavoin. Pitkällä aikavälillä vaarallisimmat aineet on korvattava vähemmän vaarallisilla aineilla.”

Lue lisää ECHA:n sivuilta REACH-asetuksesta: https://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/understanding-reach.

 

 

info(@)materialcabinet.com

©2020 by Materiaalikabinetti Oy /  Material Cabinet Ltd /  Finland