top of page

Tekstiilit ovat sisustuksen herkimmin syttyviä materiaaleja. Suomessa lainsäädäntö ei kuitenkaan aseta vähimmäisvaatimuksia sisusteiden paloturvallisuudelle julkisissa tiloissa. Toiminnanharjoittajan (koulu, ravintola, hotelli, teatteri, palvelutalo jne.) vastuulla on asettaa tekstiilivalintojen tavoitteeksi riittävän turvalliset materiaalit.

 

Toiminnanharjoittaja voi saada pelastustoimen palotarkastajalta suosituksia tai määräyksiä korjaustoimenpiteiksi, jos sisusteiden laadussa havaitaan riskitekijöitä.

 

Suomalainen SL-syttyvyysluokitus

Turvallisten materiaalivalintojen helpottamiseksi Rakennustieto on julkaissut ohjeistuksen Sisusteiden paloturvallisuus / Julkiset tilat.

Ohjeessa sisusteiden paloturvallisuus jaetaan syttyvyysluokkiin:

  • SL 1 vaikeasti syttyvät, itsestään sammuvat

  • SL 2 tavanomaisesti syttyvät

  • SL 3 herkästi syttyvät

 

Julkisiin tiloihin vaaditaan usein syttyvyysluokan SL 1 tekstiilejä. Paloturvalliset tekstiilit tulevat pääsääntöisesti muista maista, joten niiden tuotetiedoista ei löydy suomalaista SL-luokitusta.

Seuraavat palokoestandardit täyttävät syttyvyysluokka SL 1:n vaatimukset:

  • verhokankaat SL 1: IMO 2010 FTPC Part 7

  • pehmustetut istuinhuonekalut / verhoilumateriaalit SL 1: IMO 2010 FTPC Part 8 ja EN 1021 osat 1&2 (tupakka- ja liekkitestit)

  • vuodetekstiilit SL 1: IMO 2010 FTPC Part 9

Paloturvallisuus osoitetaan vain kankaan käyttötarkoituksen mukaisella palokokeella. Verhokangas testataan pystyasentoon ripustettuna. Verhoilukankaan  palokokeessa kangas on pingotettuna pehmustetun testikappaleen päällä. SL 1 -syttyvyysluokan verhoilukangas ei siis välttämättä täytä verhon SL 1 -vaatimusta.

 

Kun tekstiilimateriaalia käytetään esim. seinään kiinnitettynä vuoteen päätynä, rakennetta koskevat mahdollisesti muut kuin tässä mainitut palostandardit.

Muut palostandardit

Suurin osa tekstiileistämme on testattu SL 1:n vaatimukset täyttävillä palokokeilla. Osa tekstiileistä on kuitenkin testattu vain eurooppalaisella verhokankaiden EN 13772 -standardilla (luokitus EN 13773) tai kansallisilla standardeilla, jotka tunnistaa lyhenteistä, esim. Britanniassa BS, Saksassa DIN ja Ranskassa M1. Eri maiden kansallisten standardien kelpoisuus kannattaa tarkistaa jokaisen sisustuskohteen palotarkastajalta.

Verhoilumateriaalit liikennevälineissä

Laivojen, linja-autojen ja kiskokaluston sisusteille on omat palokoemenetelmänsä ja vaatimuksensa.  SL-syttyvyysluokitus ei koske liikennevälineiden tekstiilejä.

MED-sertifiointi / ruorimerkki laivojen tekstiileissä

EU:n alueella laivaan asennettavien tekstiilien paloturvallisuus varmistetaan tuotekohtaisella ruorimerkinnällä, joka liittyy laivanvarustedirektiiviin 96/98/EY. Tekstiilin ruorimerkinnän ehtona on tuotteen eräkohtainen palotestaus sekä vaatimustenmukaisuuden ja valmistuksen laadun arviointi.

 

Suurin osa mallistojemme tuotteista on testattu IMO:n palokoemenetelmillä, joihin ruorimerkki osittain perustuu. Projektikohtainen ruorimerkin hankinta materiaalille saattaa olla mahdollista.

Kotikäyttöön tarkoitetut patjat ja pehmustetut istuinhuonekalut

Suomessa näiden tuotteiden paloturvallisuusvaatimus on SL 2 (ei saa syttyä savukkeesta), mikä on esitetty asetuksissa.

 

Tietoa paloturvallisuusvaatimuksista:

 

Materiaaliemme palotestitodistukset ovat joko ladattavissa mallistojemme omilta nettisivuilta tai tilattavissa Materiaalikabinetin kautta.

 

Cord and Pearl
MOSS_SENTI-ambient-04.jpg
Edmund Bell Harmony
bottom of page