Tekstiilit ovat sisustuksen herkimmin syttyviä materiaaleja. Suomessa lainsäädäntö ei kuitenkaan aseta vähimmäisvaatimuksia sisusteiden paloturvallisuudelle julkisissa tiloissa. Toiminnanharjoittajan (koulu, ravintola, hotelli, teatteri, palvelutalo jne.) vastuulla on asettaa tekstiilivalintojen tavoitteeksi riittävän turvalliset materiaalit. Toiminnanharjoittaja voi saada pelastustoimen palotarkastajalta suosituksia tai määräyksiä korjaustoimenpiteiksi, jos sisusteiden laadussa havaitaan riskitekijöitä.

 

Suomalainen SL-syttyvyysluokitus

Turvallisten materiaalivalintojen helpottamiseksi Rakennustietosäätiö on julkaissut ohjeistuksen Sisusteiden paloturvallisuus / Julkiset tilat (RT 08-11098, SIT 08-610087, KH 60-00509).

Ohjeessa sisusteiden paloturvallisuus jaetaan syttyvyysluokkiin

 • SL 1 vaikeasti syttyvät, itsestään sammuvat

 • SL 2 tavanomaisesti syttyvät

 • SL 3 herkästi syttyvät

 

SL-syttyvyysluokitus on voimassa vain Suomessa. Julkitilojen paloturvalliset tekstiilit tulevat pääsääntöisesti muista maista, joten tuotetiedoista ei löydy SL-luokitusta. Tällöin tekstiiliä valittaessa on tiedettävä, mikä palotestistandardi täyttää SL-luokituksen vaatimukset.

Kun sisustustekstiililtä vaaditaan SL 1 -paloturvallisuustasoa, ainoastaan seuraavat palotestistandardit täyttävät vaatimuksen:

 • verhokankaat SL 1: IMO 2010 FTPC Part 7

 • pehmustetut istuinhuonekalut / verhoilukankaat SL 1: IMO 2010 FTPC Part 8 ja EN 1021 osat 1&2 (tupakka- ja liekkitestit)

 • vuodetekstiilit SL 1: IMO 2010 FTPC Part 9

Tuotteen paloturvallisuusluokka voidaan taata vain siinä käyttötarkoituksessa, jossa se on testattu. Joten SL 1 -syttyvyysluokan verhoilukangas ei välttämättä täytä SL 1:n vaatimusta verhona. Kun tekstiilimateriaalia käytetään esim. seinään kiinnitettynä vuoteen päätynä tai muussa vastaavassa kiinteässä elementissä, rakennetta koskee mahdollisesti muut kuin tässä mainitut palostandardit. Vaatimukset on tarkistettava tilannekohtaisesti palotarkastajalta tai toiminnan harjoittajalta.

Paloturvallisuus osoitetaan vain kankaan käyttötarkoituksen mukaisella palokokeella. Mikään sinänsä paloturvallinen raaka-aine ei takaa, että valmis kangas on standardin mukaisesti paloturvallinen.

Muut palostandardit

Suurin osa tekstiileistämme on testattu SL 1:n vaatimukset täyttävillä palokokeilla. Osa tekstiileistä on kuitenkin testattu vain esim. eurooppalaisella verhokankaiden EN 13772 -standardilla (luokitus EN 13773) tai kansallisilla standardeilla, jotka tunnistaa seuraavista lyhenteistä, esim.

 • Britannia BS

 • Saksa DIN

 • Ranska M1

Eri maiden kansallisten standardien kelpoisuus kannattaa tarkistaa jokaisen sisustuskohteen palotarkastajalta.

Verhoilumateriaalit liikennevälineissä

SL-syttyvyysluokitus ei koske laivojen, linja-autojen ja kiskokaluston sisusteita, joille on omia palokoemenetelmiä ja vaatimuksia.  

 • raideliikenne BS6853 ja EN45545-2,

 • lentoliikenne FAA 28.853 (FAR 25:853?), pystysuora palotesti ja ABD 0031 savu ja myrkyllisyys (BSI ISO 16025:2005)

 • linja-autot? Regulation ECE 118:03

MED-sertifiointi / ruorimerkki laivojen tekstiileissä

EU:n alueella laivaan asennettavien tekstiilien paloturvallisuus varmistetaan tuotekohtaisella ruorimerkinnällä, joka liittyy laivanvarustedirektiiviin 96/98/EY. Tekstiilin ruorimerkinnän ehtona on tuotteen eräkohtainen palotestaus sekä vaatimustenmukaisuuden ja valmistuksen laadun arviointi. Suurin osa mallistojemme tuotteista on testattu IMO:n palokoemenetelmillä, joihin ruorimerkki osittain perustuu. Projektikohtainen ruorimerkin hankinta materiaalille saattaa olla mahdollista.

Muirheadin aidoista verhoilunahoista ja Schopfin verhoilukankaista osalla on MED sertifikaatti (B ja D moduuli) / IMO FTPC Part 8.  Onko muilla mallistoilla?

 

Ota yhteyttä Materiaalikabinettiin, kun tarvitset lisää tietoa ruorimerkinnästä.

Kotikäyttöön tarkoitetut patjat ja pehmustetut istuinhuonekalut

Suomessa näiden tuotteiden paloturvallisuusvaatimus on SL 2 (ei saa syttyä savukkeesta), mikä on esitetty asetuksissa.

 

Lähteet:

 

Materiaaliemme palotestiraportit ovat joko ladattavissa mallistojemme omilta nettisivuilta tai tilattavissa osoitteesta info@materialcabinet.com.

 

info(@)materialcabinet.com

©2020 by Materiaalikabinetti Oy /  Material Cabinet Ltd /  Finland